Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

 

 

 

 Утвърдил:
Председател на Административен съд София-град
                                             Радостин Радков

 

Правила за защита на личните данни

Приложение 1 - декларация съгласие - изтегли от тук

Приложение 2 - протокол инструктаж - изтегли от тук

Приложение 3 - декларация съгласие 4420 - изтегли от тук

Приложение 4 - декларация съгласие конкурс - изтегли от тук

АССГ политика за защита на личните данни

t