Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

 

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ


              Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Законът и справедливостта“, който е част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.

В конкурса ще бъде отличено едно есе.

Обявяването на победителя и връчването на наградата - лаптоп, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет.

В конкурса на ВСС могат да участват учениците от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата в гр.София и страната.

Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 16.05.2016 г. по електронна поща на  адрес: konkurs.sofia@vss.justice.bg

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

- име, презиме и фамилия на участника;
      - област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
      - телефонен номер на училището;
      - телефонен номер на участника;
      - електронен адрес на училището;
      - електронен адрес на участника.

 

Всеки участник има право да участва с едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

-Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
      - Обем: до три печатни страници формат А4;
      - Разредка на редове и абзаци: 1,5;
      - Подравняване: двустранно;
      - Шрифт: Times New Roman;
      - Размер на шрифта: 12;

Критерии:

- Демонстриране на познания по темата;
      - Теза, съответстваща на формулираната тема;
      - Оригиналност и творчески подход;
      - Недвусмислено изразяване на лична позиция;
      - Удачно подбрани аргументи;
      - Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на  убедителност и  въздействие;
      - Спазване на езиковите норми.

Отличеното есе ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС и на Фейсбук страницата на Съвета.


 http://www.vss.justice.bg/page/view/3726

 

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ