Български (България)  English  Deutsch

За контакти

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (3592) 4215 727

       (3592) 4215 724

       (3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

 

 

 

ИВА КЕЧЕВА

Заместник-председател

на Административен съд София - град

Родена: 02.09.1974 г. в гр. София

Образование: Югозападен университет "Неофит Рилски" в Благоевград, специалност "Право"

Магистър по право в СУ "Св. Климент Охридски", специалност Международни отношения, програма "Право на Европейския съюз"

Професионален път:

01.04.2002 – 20.01.2003 Главен експерт в Министерски съвет

20.01.2003 – 01.03.2005 Юрисконсулт в Агенция за следприватизационен контрол

01.03.2005 - 12.02.2007 Юрисконсулт в Уникредит Булбанк

2007 – 2017 Съдия в Административен съд София – град

от 20.06.2017 Заместник-председател на Административен съд София - град

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ