Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

Карта на сайта

 •Начало
 •За съда
      •Състав
           •Председател на съда
           •Зам.председател (1-во отделение)
           •Зам.председател (2-ро отделение)
      •Структура
      •Компетентност
      •Принципи
      •Доклади
      •Вътрешни правила
           •Правила за елекронен адрес
           •Правила за разпределение на делата
           •Правила за публикуване на съдебните актове
           •Правила за работата на съдебните помощници
           •Правила за лични данни
           •Политика за защита на лични данни
      •Съдебен район
      •Вещи лица
           •Декларация за вещо лице
           •Заявление за вещо лице
           •Декларация за преводач
           •Заявление за преводач
      •Декларации
           •Декларации по ЗПРКИ
           •Декларации по ЗПКОНПИ
      •Пътеводител
      •История
      •Фото галерия
      •Контакти
      •Профил на купувача
           •Процедури
           •Разяснение чл.189 ЗОП
           •Протоколи
      •Достъп до информация
      •Утвърден бюджет 2019
 •Дела
      •Принцип за случайно разпределение на дела
      •Молби - образци
           •Молба за правна помощ
           •Заявление за електронен адрес
           •Декларация за материално и гражданско състояние
           •Молба за освобождаване от такса
      •График на съдебни заседания
      •Информация за дела
      •Преюдициални запитвания
      •Регистър на решенията
 •Пресцентър
      •Публикации за Административен съд София град
      •Публикации за административното правораздаване
      •Съобщения на съда
      •Медиация
 •НОРМАТИВНА УРЕДБА
      •Административно процесуален кодекс
      •Закон за съдебната власт
      •Граждански Процесуален Кодекс
      •Закон за административните нарушения и наказания
 •Контакти
 •Карта на сайта
 •Връзки
      •Върховни органи на съдебната власт
      •Апелативни съдилища
      •Административни съдилища
      •Окръжни съдилища
      •Районни съдилища
      •Военни съдилища
      •Други
      •Форма за обратна връзка

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ