Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Временно се прекратява използването на обявените в сайта на съда електронни адреси за контакти.

 

 
 

 

 


 

 

НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕДИАЦИЯТА КАТО АЛТЕРНАТИВЕН СПОСОБ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

   Линк към клипове, които могат да се използват от граждани, медиатори, обучителни организации :   


 https://mediation.mjs.bg/Informations/docsInfo 

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ