Български (България)  English  Deutsch

Условия за ползване


СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯ И Административен съд София - град

Web сайтът Административен съд София - град е съставен от различни Web страници, поддържани от Административен съд София - град.

Web сайтът Административен съд София - град ви се предлага, основан на приемането ви без промяна на условията, изискванията и забележките, съдържащи се тук. Използването на Web сайта Административен съд София - град означава вашето съгласие с всички тези условия, изисквания и забележки.

ПРОМЯНА НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Административен съд София - град си запазва правото да променя условията, изискванията и забележките, съгласно които се предлага Web сайта Административен съд София - град, включващи, но не ограничени само с таксите, свързани с използването на Web сайта Административен съд София - град.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Web сайтът Административен съд София - град може да съдържа връзки към други Web сайтове ("Свързани сайтове "). Свързаните сайтове не са под контрола на Административен съд София - град и Административен съд София - град не е отговорен за съдържанието на никой от тези свързани сайтове, включително без ограничение всяка връзка, съдържаща се в свързания сайт, или каквито и да са промени или модификации в свързания сайт. Административен съд София - град не е отговорен за Интернет предавания или някаква друга форма на разпространение, получена от някой свързан сайт. Административен съд София - град ви предлага тези връзки само за удобство, и включването на някоя връзка не означава обвързването на Административен съд София - град със сайта или някаква връзка с неговите оператори.

ЗАБРАНА ЗА НЕЗАКОННО ИЛИ ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ

Като условие за вашето ползване на Web сайта Административен съд София - град, вие гарантирате на Административен съд София - град, че няма да използвате Web сайта Административен съд София - град за цел, която е незаконна или забранена от тези условия, изисквания и забележки. Нямате право да използвате Web сайта Административен съд София - град по начин, който може да повреди, забрани, претовари или навреди на Web сайта Административен съд София - град или да влияе на други страни  да ползват и се наслаждават на Web сайта Административен съд София - град. Нямате право да получавате или да се опитвате да получите материали или информация по начин, който не е целенасочено направен достъпен или предлаган за тази цел чрез Web сайтовете Административен съд София - град.

ПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

Web сайтът Административен съд София - град може да съдържа услуги за табла за съобщения, области за чат, дискусионни групи, форуми, общности, лични web страници, календари и/или други възможности за съобщения или комуникация, предназначени да ви разрешат да комуникирате с обществеността като цяло или с отделна група (общо, "Комуникационни услуги "). Вие се съгласявате да използвате комуникационните услуги само за да публикувате, изпращате и получавате съобщения и материали, които са съобразени и отнасящи се към съответната комуникационна услуга. Примерно, но не ограничавоще се с, вие се съгласявате, че когато използвате комуникационната услуга, няма да:

 • клеветите, злоупотребявате, тормозите, следите, заплашвате или по друг начин да нарушавате законовите права (като правата на поверителност и публичност) на другите.

 • Публикуването, изпращането, качването, разпространяването или разпръскването на неподходящи, оскверняващи, клеветнически, престъпни, нецензурни, неприлични или незаконни теми, имена, материали или информация.

 • Качването на файлове, които съдържат софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуална собственост (или от правата за поверителност и публичност), освен ако вие притежавате или контролирате правата върху тях, или сте получили всички необходими съгласия.

 • Качването на файлове, които съдържат вируси, повредени файлове, или друг подобен софтуер или програми, които могат да навредят на работата на нечий компютър.

 • Рекламирането на или предлагането за продажба или покупка на някакви стоки и услуги с търговска цел, освен ако някоя Комуникационна услуга специално разрешава такива съобщения.

 • Провеждането или препращането на проучвания, състезания, пирамидални схеми или верижни писма.

 • Изтеглянето на който и да е файл, публикуван от друг потребител на комуникационна услуга, за който знаете, или би трябвало да знаете, че не може законно да бъде разпространяван по този начин.

 • Фалшифицирането или изтриването на каквито и да е авторски определения, законови или други бележки или означения за авторство или етикетите за произхода или източника на софтуера или други материали, съдържащи се във файл, който сте качили.

 • Ограничаването или забраняването на който и да е друг потребител от ползването и наслаждаването на комуникационните услуги.

 • Нарушаването на който и да е кодекс за поведение или други правила, които могат да са валидни за всяка отделна комуникационна услуга.

 • Придобиването или събирането по някакъв друг начин на информация за другите, включително e-mail адреси, без тяхното съгласие.

 • Нарушаването на приложимите закони или наредби.

Административен съд София - град няма задължение да следи комуникационните услуги. Обаче, Административен съд София - град си запазва правото да преглежда материалите, публикувани в комуникационните услуги и да премахва материали по свое усмотрение. Административен съд София - град си запазва правото да прекрати достъпа ви до някои или всички комуникационни услуги по всяко време без предупреждение по която и да е от тези причини.

Административен съд София - град си запазва правото по всяко време да разкрие информация, която е необходима за спазване изискванията на приложим закон, наредба, законов процес или правителствено изискване, или да редактира, откаже да публикува или да премахне информация или материали, като цяло или отделни части, по усмотрение на Административен съд София - град.

Винаги внимавайте, когато давате информация, която може да идентифицира лично вас или вашите деца в някоя комуникационна услуга. Административен съд София - град не контролира или потвърждава съдържанието, съобщенията или информацията, намираща се в която и да е комуникациона услуга и поради това, Административен съд София - град изрично отхвърля всяка отговорност във връзка с комуникационните услуги и всички последствия, произтичащи от вашето присъединяване към някоя комуникационна услуга. Управителите и хостовете не са упълномощени говорители на Административен съд София - град, и техните мнения не е задължително да отговарят на тези на Административен съд София - град.

Материалите, качени в някоя комуникационна услуга, могат да са обект на публикувани ограничения за ползване, възпроизвеждане и/или разпространяване. Вие сте отговорни за приемането на такива ограничения, ако изтеглите материалите.

МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА Административен съд София - град ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В НЯКОЙ WEB САЙТ НА Административен съд София - град

Административен съд София - град не претендира за собственост върху материалите, които предоставяте на Административен съд София - град (включително обратна връзка и мнения) или публикувате, качвате, въвеждате или изпращате на някой от Web сайтовете на Административен съд София - град или услугите, свързани с него (общо "Представяния"). Обаче, с публикуването, качването, въвеждането, предоставянето или изпращането на вашето Представяне вие давате право на Административен съд София - град, подчинените му фирми и съответните подлицензанти право да използва вашето Представяне във връзка с работата на техния Интернет бизнес, включващи, без ограничение, правата да: копира, разпространява, предава, показва публично, изпълнява публично, възпроизвежда, редактира, превежда и реформатира вашето Представяне; и да публикува вашето име във връзка с вашето Представяне.

За използването на вашето Представяне, както е определено тук, няма да бъде заплатено никакво обезщетение. Административен съд София - град не е задължен да публикува или използва което и да е от Представянията, които можете да предложите и може да премахне всяко Представяне по всяко време по усмотрение на Административен съд София - град.

С публикуването, качването, въвеждането или изпращането на вашето Представяне, вие гарантирате и излагате, че вие лично или като пълномощник контролирате всички права върху вашето Представяне, както е описано в този раздел, включващи, без ограничение, всички права, необходими ви да предлагате, публикувате, качвате, въвеждате или изпращате Представянията.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ WEB САЙТА Административен съд София - град МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ. В ИНФОРМАЦИЯТА ТУК ПЕРИОДИЧНО СЕ ДОБАВЯТ ПРОМЕНИ. Административен съд София - град И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПОДОБРЕНИЯ И/ИЛИ ПРОМЕНИ В WEB САЙТА Административен съд София - град ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. НЕ БИВА ДА СЕ ОСЛАНЯТЕ НА СЪВЕТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ WEB САЙТА Административен съд София - град, ЗА ЛИЧНИ, МЕДИЦИНСКИ, ПРАВНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ И ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ПОДХОДЯЩ ПРОФЕСИОНАЛИСТ ЗА КОНКРЕТЕН СЪВЕТ, СЪОБРАЗЕН С ВАШАТА СИТУАЦИЯ.

Административен съд София - град И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРАВЯТ ПРЕДСТАВЯНИЯ ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО, НАДЕЖДНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА И ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРА, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В WEB САЙТА Административен съд София - град, ЗА КАКВАТО И ДА Е ЦЕЛ. ЦЯЛАТА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДЛАГАТ „КАКТО СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, В ПЪЛНИЯ ОБХВАТ, ПОЗВОЛЕН ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН. Административен съд София - град И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ПО ТОЗИ НАЧИН ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, СЪОТВЕТСТВИЯ С ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА, ЗАГЛАВИЯ И НЕИМИТИРАНЕ.

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Административен съд София - град И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЪПЪТСТВАЩИ, ОСОБЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТИ И ДА СА ЩЕТИ, ВКЛЮЧВАЩИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИТЕ ОТ ЗАГУБИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА WEB САЙТА Административен съд София - град, СЪС ЗАКЪСНЕНИЯ ИЛИ С НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПОЛЗВА WEB САЙТА Административен съд София - град ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ УСЛУГИ, ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ WEB САЙТА Административен съд София - град, ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТА Административен съд София - град, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ОСНОВАНИ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО Административен съд София - град ИЛИ НЯКОЙ ОТ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ Е ОСВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЩЕТИ. ТЪЙ КАТО НЯКОИ ДЪРЖАВИ/ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ИЛИ СЪПЪТСТВАЩИТЕ ЩЕТИ, ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА КЪМ ВАС. АКО СТЕ НЕДОВОЛНИ ОТ НЯКОЯ ЧАСТ НА WEB САЙТА Административен съд София - град, ИЛИ С НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ВАШЕ ПЪЛНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТА Административен съд София - град.

СЛУЖЕБЕН КОНТАКТ: webmaster@admincourt.bg

ПРЕКРАТЯВАНЕ/ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДОСТЪПА

Административен съд София - град си запазва правото, по собствено усмотрение, да прекрати достъпа ви до Web сайта Административен съд София - град и свързаните услуги или до част от тях, по всяко време, без предупреждение. ОБЩО В максималната степен, позволена от закона, това споразумение е в съответствие със законите на щата Вашингтон, САЩ и вие по този начин се съгласявате на изключителната юрисдикция и съдебен окръг на съдилищата в община Кинг, Вашингтон, САЩ, за всички дела, произтичащи от или свързани с ползването на Web сайта Административен съд София - град. Ползването на Web сайта Административен съд София - град е неоторизирано във всяка юрисдикция, която не признава всички клаузи на тези условия и изисквания, включително без изключение и този параграф. Вие се съгласявате, че като резултат от това съгласие за ползването на Web сайта Административен съд София - град не се образува никаква съвместна дейност, партньорство, трудови правоотношения или агентски връзки между вас и Административен съд София - град. Дейността на Административен съд София - град по това споразумение е подчинена на съществуващите закони и законови процедури, и нищо, съдържащо се в това споразумение, не накърнява правото на Административен съд София - град да действа в съответствие с правителствените, съдебните и законовите разпореждания или изисквания, свързани с вашето ползване на Web сайта Административен съд София - град или информацията, предоставяна на или събирана от Административен съд София - град с оглед на това ползване. Ако някоя част от това споразумение е определена като невалидна или неприложима съобразно приложим закон, включително, но не ограничена с, отхвърлянето на гаранция, ограниченията за отговорността и т.н., посочени по-горе, тогава невалидната или неприложима клауза ще се счита заместена от валидна, приложима клауза, която най-пълно отговаря на целта на първоначалната клауза и остатъкът от споразумението ще продължи да е в сила. Освен ако не е изрично указано тук, това споразумение съставлява цялото споразумение между потребителя и Административен съд София - град във връзка с Web сайта Административен съд София - град и замества всички предишни или едновременни комуникации и предложения, били те електронни, устни или писмени, между потребителя и Административен съд София - град във връзка с Web сайта Административен съд София - град. Печатната версия на това споразумение и на която и да е забележка, дадена в електронна форма, би трябвало да е приемлива в съдебните или административни дела, основани на или свързани с това съгласие, в същата степен и предмет на същите условия, както другите бизнес документи и записи, първоначално създадени и поддържани в печатна форма.
Б.пр. Това споразумение и всички свързани документи са оригинално написани на английски. В случай на някакво несъответствие между текстовете на български и английски, валиден е единствено английският оригинал.

БЕЛЕЖКИ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ:

Цялото съдържание на Web сайта Административен съд София - град е: Административен съд София - град и/или неговите доставчици. Всички права запазени.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Имената на съществуващи фирми или продукти, посочени тук, може да са търговски марки на съответните им притежатели.

Примерните фирми, организации, продукти, хора и събития, посочени тук, са измислени. Няма изрична или загатната връзка с някоя действителна фирма, организация, продукт, лице или събитие.

Всички права, които не са изрично отстъпени тук, са запазени.

БЕЛЕЖКИ И ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ИСКОВЕ ПО НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Съгласно Заглавие 17, Кодекс на Съединените Щати, Параграф 512(c)(2), уведомяванията за иск за нарушение на авторските права съгласно Закона за авторското право на Съединените Щати трябва да се изпращат на назначения от доставчика на услугата агент. ВСИЧКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ, НЕСЪОБРАЗЕНИ С ГОРНАТА ПРОЦЕДУРА, ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ ОТГОВОР.