ГРАФИК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД
    ЗА 05.10.2015 г.- 09.10.2016 г.
    понеделник
    05.10.2015 г.
    ІІ отделение
    състав
    25
    9,00
    зала
    1
    І отделение
    състав
    14
    9,00
    зала
    2
    І отделение
    състав
    12
    9,00
    зала
    4
    ІІ отделение
    състав
    23
    9,00
    зала
    6
    ІІІ отделение
    състав
    7
    13,30
    зала
    2
    І отделение
    състав
    6
    13,30
    зала
    3
    І отделение
    състав
    3
    13,30
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    31
    13,30
    зала
    6
    вторник
    06.10.2015 г.
    ІІ отделение
    състав
    27
    9,00
    зала
    1
    І отделение
    състав
    8
    9,00
    зала
    2
    І отделение
    състав
    4
    9,00
    зала
    3
    І отделение
    състав
    9
    9,00
    зала
    4
    І отделение
    състав
    47
    9,00
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    34
    13,30
    зала
    1
    ІІІ отделение
    състав
    13
    13,30
    зала
    2
    І отделение
    състав
    15
    13,30
    зала
    3
    І отделение
    състав
    44
    13,30
    зала
    4
    І отделение
    състав
    46
    13,30
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    32
    13,30
    зала
    6
    сряда
    07.10.2015 г.
    ІІ отделение
    състав
    28
    9,00
    зала
    1
    ІІІ отделение
    състав
    16
    9,00
    зала
    4
    І отделение
    състав
    43
    9,00
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    29
    9,00
    зала
    6
    четвъртък
    08.10.2015 г.
    ІІ отделение
    състав
    30
    9,00
    зала
    1
    І отделение
    състав
    21
    9,00
    зала
    3
    ІІІ отделение
    състав
    2
    9,00
    зала
    4
    ІІІ отделение
    състав
    45
    9,00
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    36
    9,00
    зала
    6
    ІІ отделение
    състав
    37
    13,30
    зала
    1
    ІІ отделение
    състав
    41
    13,30
    зала
    2
    ІІ отделение
    състав
    33
    13,30
    зала
    3
    ІІ отделение
    състав
    40
    13,30
    зала
    4
    І отделение
    състав
    42
    13,30
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    35
    13,30
    зала
    6
    петък
    09.10.2015 г.
    І отделение
    състав
    19
    9,00
    зала
    3
    касационен състав
    І
    9,00
    зала
    1
    касационен състав
    ХІІІ
    9,00
    зала
    6
    ІІ отделение
    състав
    22
    9,00
    зала
    4
    касационен състав
    ХV
    13,30
    зала
    6

    ГРАФИК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД
    ЗА периода 28.09.2015 г .- 02.10.2015 г.
    понеделник
    28.09.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІ отделение
    състав
    25
    9,00
    зала
    1
    І отделение
    състав
    14
    9,00
    зала
    2
    ІІ отделение
    състав
    48
    9,00
    зала
    3
    І отделение
    състав
    12
    9,00
    зала
    4
    ІІІ отделение
    състав
    49
    9,00
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    23
    9,00
    зала
    6
    ІІ отделение
    състав
    24
    13,30
    зала
    1
    ІІІ отделение
    състав
    7
    13,30
    зала
    2
    І отделение
    състав
    6
    13,30
    зала
    3
    І отделение
    състав
    11
    13,30
    зала
    4
    І отделение
    състав
    3
    13,30
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    31
    13,30
    зала
    6
    вторник
    29.09.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІ отделение
    състав
    27
    9,00
    зала
    1
    І отделение
    състав
    8
    9,00
    зала
    2
    І отделение
    състав
    10
    9,00
    зала
    3
    І отделение
    състав
    9
    9,00
    зала
    4
    І отделение
    състав
    47
    9,00
    зала
    5
    ІІІ отделение
    състав
    17
    9,00
    зала
    6
    ІІ отделение
    състав
    34
    13,30
    зала
    1
    ІІІ отделение
    състав
    13
    13,30
    зала
    2
    І отделение
    състав
    15
    13,30
    зала
    3
    І отделение
    състав
    46
    13,30
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    32
    13,30
    зала
    6
    сряда
    30.09.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІ отделение
    състав
    28
    9,00
    зала
    1
    ІІІ отделение
    състав
    16
    9,00
    зала
    4
    І отделение
    състав
    43
    9,00
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    29
    9,00
    зала
    6
    ІІІ отделение
    състав
    39
    13,30
    зала
    1
    ІІ отделение
    състав
    26
    13,30
    зала
    2
    І отделение
    състав
    18
    13,30
    зала
    3
    І отделение
    състав
    20
    13,30
    зала
    5
    четвъртък
    01.10.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІ отделение
    състав
    30
    9,00
    зала
    1
    І отделение
    състав
    5
    9,00
    зала
    2
    І отделение
    състав
    21
    9,00
    зала
    3
    ІІ отделение
    състав
    37
    13,30
    зала
    1
    ІІ отделение
    състав
    41
    13,30
    зала
    2
    І отделение
    състав
    42
    13,30
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    35
    13,30
    зала
    6
    петък
    02.10.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    касационен състав
    ІХ
    9,00
    зала
    1
     
    касационен състав
    Х
    9,00
    зала
    6
     
    касационен състав
    ХІ
    13,30
    зала
    1
    ІІ отделение
    състав
    22
    9,00
    зала
    4
     
    касационен състав
    ХІІ
    13,30
    зала
    6
     
    касационен състав
    ХІV
    9,00
    зала
    2    ГРАФИК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД
    ЗА периода 23.09.- 25.09.2015 г.
    сряда
    23.09.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    І отделение
    състав
    10
    9,00
    зала
    2
    І отделение
    състав
    19
    9,00
    зала
    3
    І отделение
    състав
    43
    9,00
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    29
    9,00
    зала
    6
    І отделение
    състав
    15
    11,30
    зала
    4
    ІІ отделение
    състав
    38
    13,30
    зала
    6
    четвъртък
    24.09.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    І отделение
    състав
    5
    9,00
    зала
    2
    І отделение
    състав
    21
    9,00
    зала
    3
    ІІ отделение
    състав
    36
    9,00
    зала
    6
    ІІ отделение
    състав
    37
    13,30
    зала
    1
    ІІ отделение
    състав
    33
    13,30
    зала
    3
    ІІ отделение
    състав
    40
    13,30
    зала
    4
    І отделение
    състав
    42
    13,30
    зала
    5
    петък
    25.09.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    І отделение
    състав
    9
    11,00
    зала
    3
    І отделение
    състав
    19
    9,15
    зала
     
    ІІ отделение
    състав
    29
    15,00
    зала
    6
    ІІ отделение
    състав
    22
    9,00
    зала
    4
     
    касационен състав
    V
    9,00
    зала
    1
     
    касационен състав
    9,00
    зала
    6
     
    тричленен състав
    VІІ
    14,30
    зала
    6
     
    касационен състав
    VІІ
    13,30
    зала
    6
     
    касационен състав
    VІІІ
    9,30
    зала
    2
     
    касационен състав
    ХVІ
    9,30
    зала
    3
    ГРАФИК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД
    ЗА 29.06.2015 г. - 03.07.2015 г.
    понеделник
    29.06.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІ отделение
    състав
    48
    9,00
    зала
    3
    І отделение
    състав
    12
    9,00
    зала
    4
    ІІІ отделение
    състав
    49
    9,00
    зала
    5
    І отделение
    състав
    11
    13,30
    зала
    4
    вторник
    30.06.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІ отделение
    състав
    27
    9,00
    зала
    1
    І отделение
    състав
    8
    9,00
    зала
    2
    І отделение
    състав
    4
    9,00
    зала
    3
    І отделение
    състав
    15
    13,30
    зала
    3
    І отделение
    състав
    44
    13,30
    зала
    4
    І отделение
    състав
    46
    13,30
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    32
    13,30
    зала
    6
    сряда
    01.07.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІ отделение
    състав
    28
    9,00
    зала
    1
    І отделение
    състав
    43
    9,00
    зала
    5
    ІІІ отделение
    състав
    39
    13,30
    зала
    1
    ІІ отделение
    състав
    26
    13,30
    зала
    2
    І отделение
    състав
    18
    13,30
    зала
    3
    І отделение
    състав
    20
    13,30
    зала
    5
    четвъртък
    02.07.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІ отделение
    състав
    30
    9,00
    зала
    1
    І отделение
    състав
    5
    9,00
    зала
    2
    ІІІ отделение
    състав
    2
    9,00
    зала
    4
    ІІ отделение
    състав
    36
    9,00
    зала
    6
    ІІ отделение
    състав
    37
    13,30
    зала
    1
    І отделение
    състав
    42
    13,30
    зала
    5

    ГРАФИК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД
    ЗА 22.06. - 26.06.2015 г.


    понеделник
    22.06.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    І отделение
    състав
    12
    9,00
    зала
    4
    ІІІ отделение
    състав
    7
    13,30
    зала
    2
    І отделение
    състав
    11
    13,30
    зала
    4
    І отделение
    състав
    3
    13,30
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    31
    13,30
    зала
    1
    вторник
    23.06.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІІ отделение
    състав
    13
    13,30
    зала
    2
    І отделение
    състав
    15
    13,30
    зала
    3
    І отделение
    състав
    46
    13,30
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    32
    13,30
    зала
    6
    сряда
    24.06.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    І отделение
    състав
    43
    9,00
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    29
    9,00
    зала
    6
    І отделение
    състав
    18
    13,30
    зала
    3
    І отделение
    състав
    1
    13,30
    зала
    4
    І отделение
    състав
    20
    13,30
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    38
    13,30
    зала
    6
    четвъртък
    25.06.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІ отделение
    състав
    36
    9,00
    зала
    6
    ІІ отделение
    състав
    41
    13,30
    зала
    2
    ІІ отделение
    състав
    33
    13,30
    зала
    3
    ІІ отделение
    състав
    40
    13,30
    зала
    4
    І отделение
    състав
    42
    13,30
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    35
    13,30
    зала
    6
    петък
    26.06.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    касационен състав
    ХІІІ
    9,00
    зала
    6
     
    касационен състав
    ХVІ
    9,00
    зала
    1
    ІІ отделение
    състав
    22
    9,00
    зала
    4
    ІІ отделение
    състав
    29
    10.00
    зала
    2


    Заглавие:
    Съдържание:
    ГРАФИК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД
    ЗА ПЕРИОДА 15.06.2015 г. - 19.06.2015 г.
    понеделник
    15.06.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІ отделение
    състав
    25
    9,00
    зала
    1
    ІІ отделение
    състав
    48
    9,00
    зала
    3
    І отделение
    състав
    12
    9,00
    зала
    4
    ІІІ отделение
    състав
    7
    13,30
    зала
    2
    І отделение
    състав
    6
    13,30
    зала
    3
    І отделение
    състав
    11
    13,30
    зала
    4
    ІІ отделение
    състав
    31
    13,30
    зала
    6
    вторник
    16.06.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІ отделение
    състав
    27
    9,00
    зала
    1
    І отделение
    състав
    8
    9,00
    зала
    2
    І отделение
    състав
    9
    9,00
    зала
    4
    ІІІ отделение
    състав
    17
    9,00
    зала
    6
    ІІ отделение
    състав
    34
    13,30
    зала
    1
    І отделение
    състав
    15
    13,30
    зала
    3
    сряда
    17.06.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІ отделение
    състав
    28
    9,00
    зала
    1
    І отделение
    състав
    19
    9,00
    зала
    3
    І отделение
    състав
    43
    9,00
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    29
    9,00
    зала
    6
    І отделение
    състав
    20
    13,30
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    24
    13,30
    зала
    1
    четвъртък
    18.06.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    І отделение
    състав
    4
    9,00
    зала
    6
    І отделение
    състав
    5
    9,00
    зала
    2
    І отделение
    състав
    21
    9,00
    зала
    3
    ІІІ отделение
    състав
    2
    9,00
    зала
    4
    ІІІ отделение
    състав
    45
    9,00
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    37
    13,30
    зала
    1
    ІІ отделение
    състав
    41
    13,30
    зала
    2
    І отделение
    състав
    42
    13,30
    зала
    5
    ІІ отделение
    състав
    35
    13,30
    зала
    6
    петък
    19.06.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ІІ отделение
    38 състав
     
    14,00
    зала
    3
    ІХ
    касационен състав
     
    9,00
    зала
    1
    Х
    касационен състав
     
    10,00
    зала
    6
    ІІ отделение
    състав
    22
    9,00
    зала
    4
    ХІ
    касационен състав
     
    13,30
    зала
    1
    ХІІ
    тричленен състав
     
    13,30
    зала
    6
    ІІ
    касационен състав
     
    13,30
    зала
    6    Проверявайте на таблото на съда поради възможни промени!