Административно дело
Номер3480
Година2019
Съдебен състав54
Входящ номер9766
Дата на подаване04/01/2019
Архивен номер
Заседания по дело
ДатаВидРезултат
06/13/2019 10:30 AMОЗОбявено за решаване

Страни
ЖалбоподателИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВСС чрез БОРЯНА В ЪРБАНОВА
ОтветникДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ,, ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ