Категории


01/08/2021Заповед за инвентаризация
12/16/2020Заповед за инвентаризация класифицирана информация
11/12/2020Отсрочени дела във връзка с мерки срещу разпространението на коронавирус
06/10/2020Стажант- юристи в Административен съд София-град
06/08/2020Заповед на председателя на Административен съд София-град от 08.06.2020г.
05/21/2020Заповед на председателя на Административен съд София-град
05/14/2020Заповед на председателя на АССГ от 14.05.2020 г.
05/14/2020Заповед на председателя на АССГ от 14.05.2020г.
04/15/2020Заповед на председателя на АССГ от 15.04.2020г.
04/08/2020Заповед на председателя на АССГ
04/03/2020Допълване на заповед на председателя на АССГ
03/16/2020Заповед на председателя на АССГ
03/16/2020Решение на ВСС от 15.03.2020 г. по повод обявеното извънредно положение във връзка с ограничаване разпространението на коронавирус.
03/11/2020Намаляване на риска от COVID-19
03/11/2020Отсрочени дела във връзка с мерки срещу разпространението на коронавирус
11/27/2019Административен съд София – град потвърди решението на ОИК в Столична община за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници в СО
06/11/2019Заповед продажба на движима вещ по чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7
06/10/2019Протокол от провеждане на втори търг за движима вещ-служебен автомобил.
05/22/2019Заповед за провеждане на втори търг за движима вещ
05/17/2019Протокол от провеждане на търг за движима вещ-служебен автомобил.
04/30/2019АССГ провежда търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ-служебен автомобил.
11/22/2018Протокол от третия етап на конкурса за длъжността "Съдебен помощник"
11/12/2018Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Призовкар“
11/12/2018Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Съдебен деловодител“
11/12/2018Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Съдебен помощник“
11/12/2018Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Съдебен секретар“
10/29/2018Молба за конкурса
10/23/2018Протокол за длъжност призовкар
10/23/2018Протокол за длъжност съдебен деловодител
10/23/2018Протокол за длъжност съдебен помощник
First Page
Previous Page
Next Page
Last Page