Press ESC to close

Европейската комисия наложи глоба от над 1,8 милиарда евро на Apple за злоупотреба с господстващото си положение на пазара

На 4 март 2024 г. Европейската комисия наложи глоба от над 1,8 милиарда евро на Apple за злоупотреба с господстващото си положение на пазара за разпространение на приложения за стрийминг на музика на потребители на iPhone и iPad чрез своя App Store. Комисията установи, че Apple е наложила ограничения върху разработчиците на приложения, като им е попречила да информират потребителите за алтернативни и потенциално по-евтини музикални абонаментни услуги, налични извън App Store, нарушавайки антитръстовите правила на ЕС. Контролът на Apple върху App Store му позволява да диктува правила и условия за разработчиците, които искат да достигнат до потребителите на iOS в Европейското икономическо пространство. Разследването разкри, че разпоредбите на Apple забраняват на разработчиците на приложения да информират потребителите за разликите в цените между абонаментите в приложението и тези, налични другаде, както и да предоставят връзки към външни опции за абонамент. Счита се, че тази практика създава нелоялни търговски условия, нарушавайки член 102, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Свързани теми:  Връчване на Ордена на академичните палми, степен Кавалер, на доц.д-р Иван Стойнев