Този сайт е предоставен за ползване от Вас при спазване на следните условия. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с тези правила.

  1. Общи условия

Достъп: Този сайт е достъпен за всички потребители безплатно.
Съдържание: Съдържанието на този сайт е защитено с авторско право и не може да бъде копирано, преразпределяно или по друг начин използвано без разрешение.
Потребителско съдържание: Вие носите отговорност за всяко съдържание, което качвате или публикувате на този сайт. Не е разрешено да качвате или публикувате съдържание, което е незаконно, вредно, обидно, заплашително, клеветническо, расистки, сексистко, порнографско или по друг начин неприемливо.
Потребителски акаунти: За да използвате някои функции на този сайт, може да се наложи да създадете потребителски акаунт. Вие сте отговорни за запазването на поверителността на паролата си и за всички дейности, които се извършват под Вашия акаунт.
Връзки към други сайтове: Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Ние не носим отговорност за съдържанието на други сайтове.

  1. Ограничения на отговорността

Този сайт се предоставя „такъв, какъвто е“ и без никакви гаранции, изрични или мълчаливи. Ние не гарантираме, че този сайт ще бъде без прекъсвания или без грешки.
Ние не носим отговорност за никакви преки, косвени, случайни, специални, последващи или примерни щети, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на този сайт, дори и да сме били предупредени за възможността за такива щети.

  1. Промени в правилата

Ние си запазваме правото да променяме тези правила по всяко време. Промените в правилата ще влязат в сила незабавно след публикуването им на този сайт.