Административен съд и борбата с корупцията

Административният съд (АС) играе важна роля в борбата с корупцията, като осъществява контрол за законността…

Ролята на Административен съд в защитата на демокрацията

Административният съд (АС) е ключов институционален фактор в системата на разделение на властите, играещ съществена…

Административен съд и европейското право

В контекста на членството на България в Европейския съюз (ЕС), ролята на Административния съд (АС)…

Функции на Административен съд: контрол за законност на администрацията

Функции на Административен съд: Контрол за законност на администрациятаАдминистративният съд е специализиран орган на съдебната…

Какви са функциите на Административния съд?

Административният съд е специализиран орган на съдебната власт, който осъществява контрол за законност на актовете…