Press ESC to close

Най-нови

Съвременни тенденции в развитието на административното правосъдие

Съвременни тенденции в развитието на административното правосъдиеАдминистративното правосъдие в България се намира в процес на непрекъснато развитие, обусловено от редица…

Административен съд и борбата с корупцията

Административният съд (АС) играе важна роля в борбата с корупцията, като осъществява контрол за законността на актовете и действията на…

Ролята на Административен съд в защитата на демокрацията

Административният съд (АС) е ключов институционален фактор в системата на разделение на властите, играещ съществена роля за защитата на демокрацията.…

Административен съд и европейското право

В контекста на членството на България в Европейския съюз (ЕС), ролята на Административния съд (АС) се разширява значително. Съдът се…

Функции на Административен съд: контрол за законност на администрацията

Функции на Административен съд: Контрол за законност на администрациятаАдминистративният съд е специализиран орган на съдебната власт, който осъществява контрол за…

Какви са функциите на Административния съд?

Административният съд е специализиран орган на съдебната власт, който осъществява контрол за законност на актовете и действията на административните органи.…